Luật xây dựng về cấp phép xây nhà mới nhất

Xây Dựng Minh Phúc
Call:

0908 329 695
0908 329 695

Xây Dựng Minh Phúc Xây Dựng Minh Phúc
Luật xây dựng về cấp phép xây nhà mới nhất
Ngày đăng: 06/04/2024 07:59 PM

Luật xây dựng về cấp phép xây nhà mới nhất

Quy định mới về xây dựng những điểm sửa đổi, bổ sung mà các cá nhân, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư cần phải cập nhật để đảm bảo việc xây dựng theo đúng quy định. Việc quy định mới như thế này nhằm đáp ứng xã hội hiện nay và khắc phục những quy định cũ không phù hợp. Bài viết dưới đây Xây dựng Minh Phúc gửi đến các bạn thông tin quy đinh mới về xây dựng kể từ năm 2024.

Khái niệm giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng (sau đây viết tắt là GPXD) là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. (khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020)

Phân loại giấy phép xây dựng: (Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020

Những trường hợp miễn giấy phép xây dựng

Như vậy ngoài các công trình được quy định tại Điều này thì tất cả các công trình để được xây dựng đều phải xin cấp phép.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng Xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phục lục II của Nghị định này

Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương và khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng 2014

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Bước 4: Trả kết quả

Như vậy, về việc xin cấp giấy phép xây dựng đã được pháp luật quy định cụ thể về các điều kiện cần phải đáp ứng để có thể thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình và đáp ứng các quy định trên về điều kiện kinh doanh. Hãy liên hệ Xây Dựng Minh Phúc để đội ngũ tư vấn rõ hơn nhé!!!!!!!

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline