Báo giá

Xây Dựng Minh Phúc
Call:

0908 329 695
0908 329 695

Xây Dựng Minh Phúc Xây Dựng Minh Phúc
Báo giá
Báo Giá Phần Thô

Báo Giá Phần Thô

Ngày đăng: 23/10/2023 10:21 AM

Đánh giá và tính toán chi phí các công việc xây dựng cơ bản của một công trình, bao gồm đào móng, xây tường, lát nền, lắp đặt cửa, cửa sổ, mái hiên, vv
Báo Giá Trọn Gói

Báo Giá Trọn Gói

Ngày đăng: 23/10/2023 10:21 AM

Tính toán và đưa ra một mức giá cuối cùng cho toàn bộ công trình xây dựng, bao gồm cả phần thô và phần hoàn thiện, nội thất, thiết bị và các chi phí phát sinh khác.
Báo Giá Hoàn Thiện

Báo Giá Hoàn Thiện

Ngày đăng: 23/10/2023 10:22 AM

Đánh giá và tính toán chi phí các công việc hoàn thiện của một công trình, bao gồm các công việc sơn, trang trí, lắp đặt nội thất, các thiết bị điện, nước, gas, vv.
Báo Giá Sửa Chữa

Báo Giá Sửa Chữa

Ngày đăng: 23/10/2023 10:22 AM

Đưa ra mức giá ước tính hoặc chính thức cho các công việc sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình xây dựng đã tồn tại. Báo giá sửa chữa bao gồm các chi phí vật tư, lao động, thiết bị, phụ kiện và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện các công việc sửa chữa.
Zalo
Hotline