Bảng Báo Giá Thi Công

Xây Dựng Minh Phúc
Call:

0908 329 695
0908 329 695

Xây Dựng Minh Phúc Xây Dựng Minh Phúc
Bảng Báo Giá Thi Công
Ngày đăng: 09/02/2023 08:30 PM
BẢNG CHỦNG LOẠI VẬT TƯ HOÀN THIỆN
Đơn Giá Trọn Gói
Chìa Khóa Chao Tay
5.500.000đ/m2 5.700.000đ/m2 6.200.000đ/m2 6.800.000đ/m2 Ghi chú
I GẠCH HOÀN THIỆN ỐP LÁT
1 Gạch  nền các tầng Gạch 60x60  Gạch 80x80 Gạch 80x80 Gạch 80x80 Len tường cắt
  Việt Nam,Trung Quốc Giá 180.000đ/m2 Giá 220.000đ/m2 Giá 310.000đ/m2 Giá 395.000đ/m2 Từ gạch nền
2 Gạch nền sân trước Gạch 40x40  Gạch 40x40  Gạch 50x50 Gạch 60x60 Len tường cắt
  Sân sau, ban công Giá 120.000đ/m2 Giá 135.000đ/m2 Giá 195.000đ/m2 Giá 240.000đ/m2 Từ gạch nền
3 Gạch ốp toilet Gạch tùy chọn Gạch tùy chọn Gạch tùy chọn Gạch tùy chọn Wc ốp cao 2,7m
  Việt Nam,Trung Quốc Giá 120.000đ/m2 Giá 135.000đ/m2 Giá 205.000đ/m2 Giá 255.000đ/m2  
4 Gạch nền toilet Gạch tùy chọn Gạch tùy chọn Gạch tùy chọn Gạch tùy chọn  
  Việt Nam,Trung Quốc Giá 110.000đ/m2 Giá 135.000đ/m2 Giá 205.000đ/m2 Giá 255.000đ/m2  
5 Keo làm rong Giá 20.000đ/kg Giá 20.000đ/kg Giá 20.000đ/kg Giá 20.000đ/kg  
6 Gạch trang trí nếu cần Giá 250.000đ/m2 Giá 250.000đ/m2 Giá 350.000đ/m2 Giá 400.000đ/m2 Số lượng 5-10m2
II PHẦN SƠN CÁC LOẠI
1 Sơn nước trong nhà Jotun (Jotalat ) 31.000đ/kg Jotun (Jotalat ) 31.000đ/kg Jotun (Jotalat) 31.000đ/kg Jotun( Essence)61.000đ/kg Thùng 5 hoặc 20 lít
Hoặc tương đương Hoặc tương đương Hoặc tương đương Hoặc tương đương Sơn 2 nước màu
2 Sơn nước ngoài trời Jotun(Jotashield)185.000đ/kg Jotun(Jotashield)185.000đ/kg Jotun(Jotashield)185.000đ/kg Jotun(Jotashield)185.000đ/kg Thùng 5 hoặc 20 lít
Hoặc tương đương Hoặc tương đương Hoặc tương đương Hoặc tương đương Sơn 2 nước màu
3 Sơn dầu Bạch Tuyết Bạch Tuyết Bạch Tuyết Bạch Tuyết Sơn 2 nước màu
4 Bột Matit trong ngoài Việt Mỹ Việt Mỹ Việt Mỹ Jotun  
III PHẦN CỬA, LAN CAN CÁC LOẠI
1 Cửa đi các phòng Nhôm hệ 700 kính Nhôm hệ 700 Gỗ công nghiệp Gỗ xoan đào, căm Không khắc CNC
5ly 1.800.000đ/bộ 5ly 1.800.000đ/bộ Giá 3.500.000đ/ bộ Giá 8.500.000đ /bộ  
2 Cửa toilet Nhôm hệ 700 kính Nhôm hệ 700 kính Nhôm Singfa .vn Nhôm Singfa .vn  
5ly mờ 1.800.000đ/bộ 5ly mờ 1.800.000đ/bộ Kính mờ 5ly 1.800.000đ/m2 Kính mờ 8ly 1.800.000đ /m2  
3 Cửa mặt tiền Sắt hộp 3x6x1.2 ly Sắt hộp 4x8x1.2 ly Sắt hộp 4x8x1.4 ly Singfa.vn   
Kính 5ly không mài Kính 5ly không mài Kính 5ly không mài Kính  8 ly  
Giá 950k/m2 Giá 1.250.000đ/m2 Giá 1.350k/m2 1.800.000đ /m2  
4 Cửa sổ mini toilet nếu có Mua sẵn. 400k/bộ Mua sẵn 400.000đ/bộ Mua sẵn 400.000đ/bộ Mua sẵn 400.000đ/bộ  
5 Cửa sổ Nhôm kính 5ly  hệ 700 Nhôm kính 5ly  hệ 700 Nhôm Singfa.vn Nhôm Singfa.vn  
Giá 900.000đ/m2 Giá 900.000đ/m2 Giá 1800.000đ/m2 Giá 1800.000đ/m2  
6 Khung, bông bảo vệ Sắt hộp 14x14x1 ly Sắt hộp13x26x1.ly Sắt hộp13x26x1.2ly Sắt hộp16x16x1.2 ly Cửa sắt
Giá 500.000đ/m2 Giá 550.000đ/m2 Giá 650.000đ/m2 Ly uốn mỹ thuật 850.000đ/m2  
7 Khóa cửa các loại 250.000đ/bộ, tay gạt/tròn 280.000đ/bộ,tay gạt/tròn 350.000đ/bộ,tay gạt/tròn 450.000đ /bộ tay gạt/tròn Cửa các loại
8 Lan can,bông bảo vệ
Giếng trời, lỗ thông tầng
Sắt hộp 14x14x1 ly Sắt hộp13x26x1 ly Sắt hộp13x26x1.2ly Sắt hộp16x16x1.2 Cửa sắt
Giá 600.000đ/m2 Giá 650.000đ/m2 Giá 680.000đ /m2 Ly uốn mỹ thuật 950.000đ/m2  
IV PHẦN THẠCH CAO, PHÀO CHỈ
1 Trần thạch cao Loại phổ thông, mẫu Loại phổ thông, mẫu Loại phổ thông, mẫu Vĩnh Tường  
Đơn giá 125.000đ /m2 Đơn giá 125.000đ /m2 đơn giá 125.000đ/m2 Đơn giá 150.000đ /m2  
2 Giấy dán tường hàn quốc 0 0 2 cuận/1.600.000đ /cuận 4 cuận/1.600.000đ /cuận  
3 Chỉ phào thạch cao 0 0 45.000đ /m/ 30m 45.000đ /md/ 45m  
4 Chỉ nhựa hq gắn tường 0 0 30x15x 40m/ 65.000đ /md 30x15x 50m/ 65.000đ /md Không mạ kim loại
V PHẦN ĐIỆN 
1 Tử điện tổng 4 đường  1 cái / tầng hiệu sino 1 cái / tầng hiệu sino 1c/ tầng hiệu panasc 1c/ tầng hiệu panasc  
2 Công tắc ổ cắm Phòng 4 công tắc Phòng 4 công tắc Phòng 4 công tắc Phòng 4 công tắc  
4 ổ cắm/cino 4 ổ cắm/cino 4 ổ cắm/pana 4 ổ cắm/pana  
3 Ổ tín hiệu, cáp quang 1phòng/cái/ cino 1phòng/cái/cino 1phòng/cái/ pana 1phòng/cái/ pana  
4 Đèn thắp sáng phòng
Số lượng theo thiết kế
Đèn led 1.2m bóng  Đèn led 1.2m bóng  Đèn led 1.2m bóng  Đèn led 1.2m bóng   
Đơn 75.000đ /bộ Đơn 75.000đ /bộ Đơn 75.000đ /bộ Đơn 95k/bộ  
Đèn led 1.2m bóng  Đèn led 1.2m bóng  Đèn led 1.2m bóng  Đèn led 1.2m bóng   
Đôi 225.000đ /bộ Đôi 225.000đ /bộ Đôi 225.000đ /bộ Đôi 265k/bộ  
5 Đèn toilet Đèn lon led. Phi 90 Đèn lon led. Phi 90 Đèn lon led. Phi 90 Đèn áp trần phi 300 Trung quốc/vn
65.000đ /bộ 65.000đ /bộ 95.000đ /bộ 350k/bộ  
6 Đèn cầu thang, vách tường 1tầng 1 bộ, 1 phòng 1tấng 1 bộ, 1 phòng 1tấng 1 bộ, 1 phòng 1tấng 1 bộ, 1 phòng Trungquốc/vn
1-2bộ/ 250.000đ /bộ 1-2bộ/ 250.000đ /bộ 1-2bộ/ 350.000đ /bộ 1-2bộ/ 450k/bộ  
7 Đèn trùm phòng khách 1bộ/ căn nhà/ 3.000.000đ 1bộ/ căn nhà/3.000.000đ 1bộ/ căn nhà/ 6.000.000đ 1bộ/ căn nhà/ 8.000.000đ Trung quốc/vn
8 Đèn tường,trần ban công 1bộ/ 250.000đ /bộ 1bộ/ 250.000đ /bộ 1bộ/ 450.000đ /bộ 1bộ/ 550.000đ /bộ Trung quốc/vn
9 Đèn hắt trần thạch cao Đèn dây led 20m/căn Đèn dây led 20m/căn Đèn dây led 30m/căn Đèn led ống 1m/20 bộ/căn Trung quốc/vn
10 Quạt hút toilet 0 0 1wc 1 cái /350.000đ 1wc 1 cái /350.000đ Trung quốc/vn
VI PHẦN THIẾT BỊ NƯỚC WC
1 Bàn cầu,inax,toto,casa
Vigracera, thanh thanh
Giá 1.550.000đ /bộ Giá 2.550.000đ /bộ Giá 4.050.000đ /bộ Giá 6.000.000đ /bộ  
2 Vòi labo 350.000đ /bộ 550.000đ /bộ 1250.000đ /bộ 1650.000đ /bộ  
3 Lavabo + xả 650.000đ /bộ 850.000đ/bộ 1.600.000đ/bộ 2.100.000đ/bộ  
4 Vòi senlạnh Vn/Trung Quốc 680.000đ/bộ 680.000đ/bộ 680.000đ/bộ 680.000đ/bộ  
5 Vòi sen nóng lạnh vn
Inax,toto,casa,trung quốc
750.000đ/bộ 1.000.000đ/bộ 2.000.000đ/bộ 2.800.000đ/bộ  
6 Phụ kiện wc; 7 món, kệ
móc, gương 
650.000đ/bộ 750.000đ/bộ 1.000.000đ/bộ 1.500.000đ/bộ  
7 Phiễu thu sàn 55.000đ/cái 75.000đ/cái 85.000đ/cái 150.000đ/cái  
8 Cầu chắn rác 65.000đ/cái 65.000/cái 120.000đ/cái 120.000đ/cái  
9 Chậu rửa chén 900.000đ/cái 1.100.000đ/cái 1.550.000đ/cái 2.100.000đ/cái  
Đại thành, Trung Quốc          
10 Vòi rửa chén 650.000đ/cái(vòi lạnh) 1.250.000đ/cái 2.000.000đ/cái 2.500.000đ/cái  
11 Vòi sân trước, sau 100.000đ/cái 100.000đ/cái 120.000đ/cái 120.000đ/cái  
12 Bơm nước Panaspnic 125W 2.050.000đ/cái 2.050.000đ/cái 2.050.000đ/cái 2.050.000đ/cái  
13 Bồn nước inox 500lit /1.200.000đ 1m3/ 4.200.000đ 1m3/ 4.200.000đ 1,5m3/ 5.500.000đ  
14 Chân bồn nước - - Sắt v5 cao  sắt v5 cao   
- - 1,2m/2.000.000đ 1,2m/2.500.000đ  
15 Ống nước nóng, lạnh  Bình Minh Bình Minh Bình Minh Bình Minh/Vessbo  
16 Ống thoát nước Minh Bảo Minh Bảo Bình Minh Bình Minh  
17 Ống ga máy lạnh Ống Thái Lan 7rem Ống Thái Lan 7rem Ống Thái Lan 7rem Ống Thái Lan 7rem  
250.000đ/md/6mphòng 250.000đ/md/6mphòng 250.000đ/md/6mphòng 250.000đ/md/6mphòng  
VII PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG
1 Đá cầu thang 850.000đ/m2 850.000đ/m2 1.100.000đ/m2 1.250.000đ/m2  
2 Đá bếp tùy chọn 850.000đ/m2 850.000đ/m2 1.100.000đ/m2 1.250.000đ/m2  
3 Đá bậc tam cấp tùy chọn 850.000đ/m2 850.000đ/m2 1.100.000đ/m2 1.250.000đ/m2  
4 Đá ngạch cửa Theo gạch nền Theo gạch nền Theo đá cầu thang Theo đá cầu thang  
VIII PHẦN LAN CAN CẦU THANG
1 Lan can cầu thang Sắt hộp 16x16x1 ly Sắt hộp 16x16x1 ly Kính 10 ly/con tiện gỗ sồi Kính 10 ly/con tiện gỗ sồi  
350.000đ/md 450.000đ/md 1.000.000đ/md    
2 Tay vịn cầu thang Sắt hộp,hoặc tròn x1.4 ly Sắt hộp,hoặc tròn x1.4 ly Tràm/ Sồi Căm Xe  
350.000đ/md 350.000đ/md 400.000đ/md 450.000đ/md  
3 Trụ để ba Sắt hộp  Sắt hộp  Tràm tiện tròn 16x16 Căm16x16 CNC1.600.000đ  
IX LAN CAN BAN CÔNG
1 Lan can ban công Sắt hộp 16x16x1 ly sắt hộp 18x18x1.2 ly Kính 10 ly/sắt la 3cm uấn Kính 10 ly/sắt la 5cm uấn  
450.000đ/md 650.000đ/md 1.050.000đ/md 1.250.000đ/md  
2 Tay vịn ban công Sắt hộp, hoặc tròn x1.4 ly Sắt hộp, hoặc tròn x1.4 ly Sắt hộp 4x 8x1,4 ly Sắt hộp 4x 8x1,4 ly  
350.000đ/md 350.000đ/md 450.000đ/md 450.000đ/md  
X CÁC HẠNG MỤC CHƯA NẰM TRONG BÁO GIÁ 
1 Máy lạnh các loại Lam trang trí các loại, non bộ, tiểu cảnh,hồ cá, thác nước    
2 Máy nước nóng trực tiếp Máy hút khói, bếp ga,     
3 Máy nước  năng lượng Kệ ,quầy ba,bàn ra đồ an, giường tủ nội thất    
4 Cửa cuấn, cửa sắt lùa Phòng xông hơi, phòng tắm kính    
5 Đèn gương, đèn trụ cổng, đèn thờ cúng, đèn trùm Bồn tắm, bồn massa, suana, bệ labo    
6 Đèn chiếu tranh ảnh, đèn ngủ. Các loại sơn : sơn giả đá,sơn hấp men, sơn gai, giả gỗ    
7 Kệ bế, kệ gỗ, tủ quần áo các loại,tủ âm tường Tủ bếp    
             
             
          T.p HCM ngày : 02/2023  
          Công Ty Xây Dựng MINH PHÚC  
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline